Vponka

Vponka je kovinski vezni člen ovalne ali hruškaste oblike, ki se na eni stranici zapira z vratci. Vratca so lahko prosto gibljiva ali pa imajo varnostno zaporo z matico. Od vseh kovinskih veznih členov je vpenjanje v vponko najhitrejše in najpreprostejše. V visokovanju vponke uporabljamo predvsem kot delovno opremo pri postavljanju ter za pripenjanje varnostne popkovine med privezovanjem na vis. Na sidriščih jih srečamo le redko, in sicer zaradi njihove glavne slabosti: zasnovane so namreč le za obremenitev v eni smeri – vzdolž daljše stranice – in zato ne prenašajo dobro ne prečnih ne trosmernih (oziroma večsmernih) obremenitev. Če vponko že uporabimo kot nosilni element, mora biti nujno izdelana iz jekla, saj aluminij dolgoročno ni odporen na ciklične obremenitve, ki jim je oprema izpostavljena pri visokovanju.

© 2022 SlackAlien