Napenjanje

Napenjanje je postopek, s katerim slackline napnemo na želeno silo, da ga pripravimo na hojo. Ker so ciljne napetosti večine postavitev (z izjemo rodeo slacklinov) večje od sil, ki jih zmoremo ustvariti s telesom, je treba za to uporabiti ustrezen napenjalni sistem. Slednji je lahko vezan neposredno na konec slacklina in po napenjanju ostane v sistemu, lahko pa ga na trak pričvrstimo s primežem in ga po napenjanju odstranimo. Slednja metoda je tehnično zahtevnejša, a je tudi varnejša (v sistemu ostane manjše število elementov) in bolj prilagodljiva – ni omejitve pri dolžini traku, isti napenjalni sistem lahko uporabimo na več mestih.

Po končani uporabi moramo napetost na slacklinu popustiti, da ga lahko podremo. Popuščanje lahko izvedemo z napenjalnim sistemom, pri čemer postopek poteka v obratni smeri kot pri napenjanju. Večina namenskih napenjalnih sistemov vsebuje zavoro, s katero si lahko pri tem pomagamo. Preprostejša možnost, zlasti če smo napenjalni sistem po napenjanju odstranili, je uporaba popuščalke.

© 2022 SlackAlien