Tovorna zanka

Tovorna zanka je vrsta neskončne zanke, ki je namenjena za tovorno uporabo. Izdelana je iz mnogo ovojev tanke vrvi, vstavljene v širok cevast trak. Tovorne zanke odlikujejo njihova zanesljivost, dobra nosilnost in velika trpežnost, zato so nepogrešljive na sidriščih slacklinov in visokic.

Sidrišče, izdelano s tovornimi zankami

Tovorne zanke so standardiziran izdelek, ki ga lahko kupimo v trgovinah s tehničnim materialom. Po nosilnosti so razdeljene v razrede in so glede na razred tudi barvno kodirane: vijolične zanke imajo največjo delovno obremenitev eno tono (približno 10 kN), zelene zanke dve toni (približno 20 kN) in rumene zanke tri tone (približno 30 kN). Ker se sile na sidriščih visokic nikoli ne povzpnejo preko 10 kN, v visokovanju srečujemo praktično izključno vijolične zanke. Vse industrijske zanke imajo varnostno razmerje 7, kar pomeni, da ima vijolična zanka minimalno porušno silo približno 70 kN. Standardne dolžine zank se gibljejo v območju med 1 in 5 m, pri čemer se dolžina nanaša na iztegnjeno zanko in ne na dolžino njenega oboda. Tovorne zanke lahko po potrebi sestavljamo v daljše nize s kavbojskim vozlom.

© 2022 SlackAlien