Jebeno velik vozel

Jebeno velik vozel (kratica BFK, angl. big fucking knot) je način izdelave skupne točke na sidrišču, pri katerem vse pramene vrvi, speljane skozi sidriščne točke, zavežemo v ogromen vozel. Prednost tega pristopa je, da ob morebitni odpovedi ene od sidriščnih točk ostale niso izpostavljene sunkoviti obremenitvi in s tem nevarnosti verižne odpovedi. Slaba stran pa je, da ne omogoča samodejnega porazdeljevanja obremenitve med sidriščne točke.

Z izdelavo jebeno velikega vozla pričnemo tako, da statično vrv najprej prevlečemo skozi vse sidriščne točke ter zvežemo njena konca (alternativno lahko konca pustimo viseti pri strani in ju zvežemo v vozel skupaj z ostalimi prameni). Nato povlečemo vsako povezavo med sosednjima sidriščnima točka, da nastane zanka, in nastale zanke združimo v skupni točki. Pridružimo še zanko, ki povezuje prvo sidriščno točko z zadnjo. Šop zank med tresenjem dobro povlečemo, da vrv enakomerno porazdelimo med pramene, nato pa vse skupaj zavežemo v jebeno velik vozel. Pred vozlanjem je bistveno, da šop zank poravnamo v smer predvidene obremenitve, saj bodo v nasprotnem primeru prameni vrvi, in s tem sidriščne točke, obremenjeni neenakomerno. Skozi vse zanke v vrhu snopa nazadnje vpnemo škopec ali drug ustrezen kovinski vezni člen. S tem je skupna točka pripravljena na uporabo.

© 2022 SlackAlien