Slovar

Slovensko visokovalsko izrazje je v aktivnem nastajanju. Ker si visokovanje nekatere koncepte ter kose opreme deli z drugimi dejavnostmi, poskušamo pri prevajanju najprej poiskati že obstoječe izraze. Slovenske ustreznice za opremo lahko na primer pogosto poberemo iz alpinizma ali navtike (primer: vponka, škopec). Če prevoda na ta način ne najdemo, poskušamo izraz prevesti po smislu – pri opremi se, na primer, vprašamo, kaj z njo počnemo oziroma kakemu namenu služi (primer: webgrip -> primež). Naivnemu dobesednemu prevajanju fraz se poskušamo kar se da ogniti, saj pogosto vodi do izrazov, ki v slovenščini delujejo nenaravno (primer: soft release -> mehki izpust...?). Če res ne najdemo druge možnosti, si v skrajnem primeru novo besedo izmislimo (npr. leash -> vis).

V spodnji tabeli so zbrani prevodi angleških izrazov v slovenske. Nekatere besede (npr. LineGrip, HangOver) so trgovske znamke, ki so prešle v splošno uporabo, ker je bil izdelek prvi svoje vrste na trgu. Ti izrazi se s širjenjem ponudbe na trgu počasi nadomeščajo z bolj splošnimi, npr. webgrip kot krovni izraz za LineGrip, Snatch in podobne izdelke. Zaradi pogoste uporabe imajo takšni izrazi svoj vnos v slovarju, vendar bralca zgolj preusmerijo na bolj splošen izraz.


angleški izraz slovenski izraz
A-frame A-okvir
abrasion abrazija
anchor sidrišče
backup rezerva
backup (webbing) pomožni trak
big fucking knot (BFK) jebeno velik vozel
bowline najlonski vozel
carabiner vponka
carabiner pulley maček
cascade failure verižna odpoved
clove hitch bičev vozel
Chongo mount vstajanje na Chongo
delta quicklink deltasti člen
drop-knee mount vstajanje s spuščenim kolenom
elongation raztezek
figure eight knot osmica
Frost knot Frostov vozel
girth hitch kavbojski vozel
HangOver (pulley) glej carabiner pulley
highline visokica
highliner visokovalec / visokovalka
highlining visokovanje
leash vis
leash ring obroč visa
LineGrip glej webgrip
lineslide glej carabiner pulley
loop zanka
connection konekcija
master point skupna točka
main line glavni trak
mechanical advantage mehanska prednost
midline ?
minimum breaking strength (MBS) minimalna porušna sila
multiplier množilnik
padding podloga
pulley škripec
pulley system škripčevje
quicklink ovalni člen
redundancy redundanca
rigging postavljanje
Rollex glej carabiner pulley
safety ratio varnostno razmerje
segmented line segmentiran trak
sewn loop šivana zanka
sit-start vstajanje iz sede
slackline slackline
shackle škopec
sling neskončna zanka
soft release popuščalka
soft shackle vrvni škopec
spanset tovorna zanka
static side statična stran
tagline pilotna vrv
tension napetost
tensioning napenjanje
tensioning side napenjalna stran
tensioning system napenjalni sistem
thimble podložka
triloading trosmerna obremenitev
webbing trak
webgrip primež
weblock banana
working load limit (WLL) največja delovna obremenitev

Žargonski izrazi

V visokovalski praksi se, kot v vsakem specializiranem okolju, uporabljajo tudi žargonski izrazi, ki so pogosto prevzeti iz žargona drugih dejavnosti, največkrat plezalstva. Čeprav njihova uporaba ni priporočena, saj imamo zanje povsem klene slovenske ustreznice, jih prej ali slej sreča vsak visokovalec, zato je smiselno, da je del slovarja posvečen tudi njim. Zaradi predpostavke splošnega znanja angleščine spodnja tabela ne vključuje angleških besed, ki so samo prilagojene slovenski izgovorjavi (npr. "šekl" – angleško shackle, torej škopec), temveč le tiste, ki so bodisi zares samostojni žargonski izrazi bodisi izvirajo iz kakega drugega jezika, katerega znanja pri poslušalcih ne moremo nujno predpostaviti (največkrat nemščina).

žargonski izraz slovenska ustreznica
gurtna trak
šlinga neskončna zanka
štant sidrišče
© 2022 SlackAlien