Maček

Maček je vponka, ki ima na vrhu vgrajen prosto vrteč se valj. V visokovanju ima dve glavni uporabi, in sicer kot sredstvo za prevažanje po visokici ter kot večnamenski škripec za trak. V slednji vlogi ga v kombinaciji z banano in primežem pogosto izkoriščamo pri napenjanju.

Maček z matico

Zaradi nekoliko smešnega imena tega pripomočka velja pristaviti besedo ali dve o izvoru slovenskega izraza. Eden od prvih potrošniško dostopnih izdelekov tega tipa je nosil tržno ime HangOver. Ker gre že pri izvornem izrazu za besedno igro, smo slovenski visokovalci šalo peljali dalje in HangOver prevedli kot maček (tj. alkoholni maček). Izbiro je nato le še utrdila ugotovitev, da vsebujejo tovorni žerjavi podoben sestavni del, ki se prav zares imenuje – maček.

Lara s svojimi mački

© 2022 SlackAlien