Varnostno razmerje

Varnostno razmerje je razmerje med minimalno porušno silo kosa opreme ter največjo silo, ki ji je podvržen pri uporabi. Višje ko je varnostno razmerje, manj verjetno je, da zaradi nepredvidenih dejavnikov pride do preobremenitve in odpovedi opreme. V praksi se pri snovanju sistemov vedno soočamo z neko mero nedoločenosti: s še tako temeljitim pregledom opreme namreč ne moremo vedno zaznati skritih napak ali poškodb, na zanesljivost pa vplivata tudi starost opreme ter specifične okoliščine uporabe. Z dovolj velikim varnostim razmerjem kompenziramo za takšne nedoločenosti.

Izbira ustreznega varnostnega razmerja ni preprosta in je naposled vedno odvisna od stopnje tveganja, ki smo ga pripravljeni sprejeti. V vsaj osnovno orientacijo naj povemo, da za zelo dobro vrednost pri postavljanju visokic velja varnostno razmerje 5.

© 2022 SlackAlien