Verižna odpoved

Verižna odpoved je dogodek, pri katerem odpoved ene komponente v sistemu povzroči preobremenitev ter posledično odpoved nadaljnjih. Takšen način porušenja je izredno nevaren, saj lahko usodno prizadene tudi na videz redundantne sisteme. Klasičen primer takšnega scenarija je odpoved enega od dveh sidriščnih vijakov v skali, ki sta z zanko povezana v skupno točko. Ob izpuljenju enega vijaka se zanka na mah raztegne in prenese celo obremenitev na drugi vijak. Pri tem je preostali vijak hipno izpostavljen močnemu sunku, ki lahko povzroči izpuljenje še tega. Pri zagotavljanju potrebne redundance je zato vedno treba misliti ne le na statične obremenitve ob potencialne odpovedi, temveč tudi na dinamične.

© 2022 SlackAlien