Šivana zanka

Šivana zanka je zaključna zanka na traku, ki omogoča vpetje traku brez uporabe banane. Izdelana je tako, da je konec traku zapognjen sam preko sebe, nato pa zašit s posebnim šivom v dolžini približno 10 do 15 cm. Za izboljšanje nosilnosti je včasih trak zavit v več kot dve plasti ali pa je v zapognjeni konec traku vstavljena še dodatna plast drugega traku. Šivana zanka v splošnem povzroči nekaj izgube nosilnosti, a sodobne, profesionalno izdelane šivane zanke se že močno približajo minimalni porušni sili samega traku (več kot 90 %). Izdelavo šivanih zank je najbolje prepustiti proizvajalcu, saj ta najbolje pozna značilnosti traku ter tehniko šivanja, ki da najboljše rezultate.

Šivane zanke

Šivane zanke imajo dve glavni uporabi: prva je vpenjanje traku na statični strani, kjer zanko preprosto vstavimo v škopec in se s tem izognemo potrebi po dodatni banani. Pri postavljanju visokic je opremo pogosto treba nositi v hrib in vsako zmanjšanje njene teže je zato zelo dobrodošlo. Druga glavna uporaba šivanih zank je spajanje koncev pri postavljanju segmentiranih trakov. Pri tem krajni zanki dveh segmentov povežemo z vrvnim škopcem ali ovalnim členom.

Širok razmah uporabe segmentiranih trakov je povzročil, da proizvajalci trakov že kar ob naročilu kosa traku ponudijo izdelavo šivanih zank na njegovih koncih. Ponudbo zagotovo velja sprejeti, če obstaja vsaj zmerna možnost, da bo trak kdaj postavljen na visokici, saj v tem primeru šivane zanke precej povečajo njegovo uporabnost. A pred naročilom je vendarle modro preveriti, da proizvajalec daje zanesljivo jamstvo za svoj izdelek – za šivane zanke mora biti vedno naveden vsaj podatek o zagotovljeni minimalni porušni sili.

© 2022 SlackAlien