Raztezek

Raztezek je ena od lastnosti traku in je merilo za kvalitativno lastnost elastičnosti. Trak z večjim raztezkom se bo pri isti sili raztegnil bolj kot trak z manjšim raztezkom. Raztezek podajamo v procentih pri nazivni sili. Primer: če ima trak raztezek 8 % pri 10 kN, to pomeni, da se bo pri obremenitvi z 10 kN raztegnil za 8 % prvotne dolžine.

Razteznostne karakteristike trakov v splošnem niso linearne, kar še zlasti velja za poliamidne (najlonske) trakove. To pomeni, da za trak iz zgoraj omenjenega primera ne moremo nujno sklepati, da se bo pri polovici nazivne sile (5 kN) raztegnil za 4 %. Če potrebujemo točno vrednost raztezka pri dani sili, je edina rešitev, da pogledamo na diagram raztezka v odvisnosti od sile. Na žalost tak diagram ni vedno na razpolago, za de facto standard pa je trenutno uveljavljeno navajanje raztezka pri 10 kN, kar je precej izven območja, v katerem se običajno gibljejo napetosti trakov. Nekateri proizvajalci so težavo že pripoznali in začeli navajati raztezke pri več silah, na primer za 5 kN ter 10 kN.

Krajši trakovi z velikimi raztezki se uporabljajo za dinamične slackline v parkih, uporaba daljših zelo raztegljivih trakov pa je skoraj izključno omejena na visokice, kjer velik poves ni ovira. Trakovi srednjih raztegljivosti (poliester) so uporabni vsestransko, trakovi z nizkimi raztegljivostmi pa so priljubljeni predvsem za zelo dolge relacije.

© 2022 SlackAlien