Midline

Midline je slackline, napet na dovoljšnji višini, da je potrebno varovanje z visom, a vseeno dovolj nizko, da v primeru padca na pomožni trak obstaja velika nevarnost udarca ob tla. Po značilnostih in pristopih postavljanja se midline ne razlikuje bistveno od visokice, je pa pri načrtovanju in oceni tveganj potrebna bistveno večja previdnost. Izbiro trakov, zlasti pomožnega, je treba temeljito premisliti ter pazljivo preračunati raztege ter povese, do katerih bi prišlo v primeru odpovedi glavnega traku. Tveganje zaradi majhne razpoložljive višine je mogoče občutno zmanjšati tudi z uporabo segmentiranih trakov.

© 2022 SlackAlien