Napenjalni sistem

Napenjalni sistem je skupek komponent, s katerim napenjamo trak. Vsem je skupno, da z njimi ustvarimo mehansko prednost. Poznamo več osnovnih sistemov:

Buckinghamski sistem

Je največkrat uporabljen pri napenjanju visokic. Zanj potrebujemo le malo komponent: za osnoven sistem z mehansko prednostjo 3:1 sta potrebna le primež in maček, kot del napenjalnega sistema pa deluje tudi banana, ki po koncu napenjanja ostane na svojem mestu. Pri večini visokic že samo s takim sistemom dosežemo dovoljšnjo napetost za hojo. Višje sile je moč doseči tako, da trak povleče več ljudi; če to ne zadostuje, pa dodajamo množilnike.

Buckinghamski sistem

Primitivni sistem

Je enostaven sistem, največkrat uporabljen pri napenjanju krajših trakov v parku (njegova uporaba je smiselna do dolžine približno 30 m). Zanj potrebujemo več vponk in linelocker. Primitivni napenjalni sistem ustvarimo tako, da trak za linelockerjem peljemo v več ovojih skozi vponki na linelockerju ter sidrišču, pri čemer vsak nov ovoj postavimo pod prejšnjega. S takšnim ovijanjem dosežemo pomnožitev sile, hkrati pa ustvarimo zadostno trenje, da trak, ko ga enkrat napnemo, ne more popustiti sam od sebe. Tudi tu je za večjo mehansko prednost moč dodati množilnike, ki jih izdelamo z dodatnimi vponkami.

Primitivni sistem 5:1 z množilnikom 3:1

Škripčevje

Je bolj kompleksen sistem, sestavljen iz več škripcev, vrvi in zavore. Uporablja se za napenjanje dolgih linij oziroma linij, ki potrebujejo višje napetosti.

Škripec

© 2022 SlackAlien