A-okvir

A-okvir je podporna struktura, s katero odmaknemo skupno točko sidrišča od tal, da preprečimo abrazijo ter olajšamo dostop do izhodišča visokice. Uporabimo ga, kadar so sidriščne točke bodisi precej odmaknjene od krajišča visokice bodisi se nahajajo zelo blizu tal (ali celo na tleh). A-okvir je najpogosteje izdelan iz treh lesenih tramov, zbitih v obliko črke A – od tod tudi njegovo ime. Pokončni stranici stojita na tleh, prečna povezava pa drži celo strukturo trdno. Skupna točka sidrišča je nameščena v prostor med njimi, podpira jo statična vrv, napeljana preko vrha ter stranic okvirja.

A-okvir

© 2022 SlackAlien