Popuščalka

Popuščalka je pripomoček, s katerim nadzorovano popustimo napetost na slacklinu, da ga lahko podremo. Uporablja se v primerih, ko napenjalni sistem ni del slacklina. To je na visokicah zelo pogost pristop, saj z manjšim številom komponent sistema zmanjšamo tudi stopnjo tveganja. Popuščalka je praviloma nameščena na statični strani visokice.

Popuščalka je sestavljena iz dveh kovinskih osi, preko katerih je ovitih več ovojev traku. Na eno od osi je trak vpet s šivano zanko. Priporočljivo je napraviti vsaj šest ovojev, pogosto pa uporabimo še kakega več. Preostanek traku trdno privežemo okoli ovojev, na primer z bičevim vozlom. Za dobro mero konec traku še zavozlamo, s čimer preprečimo, da bi zaradi tresljajev ob uporabi zdrsel skozi bičev vozel.

Za osi popuščalke se navadno izkorišča kar vijaka dveh nasproti si postavljenih škopcev. Pri tem je treba paziti na orientacijo škopcev: trak mora pri odvijanju drseti tako, da vijakov ne more odviti, temveč jih lahko le bolj privije. Za eno od osi popuščalke je mogoče uporabiti tudi os na zadnji strani banane, če je ta primerno oblikovana.

Ko želimo popustiti napetost, konec traku popuščalke odvežemo, po potrebi odvijemo kak ovoj (če je trenje preveliko), nato pa z roko nadzorujemo hitrost popuščanja. Pomembno je, da pri tem ves čas držimo konec traku popuščalke, da nam ta ne zbeži iz rok. Pri podiranju visokic morata biti konca glavnega in pomožnega traku ob pričetku popuščanja že privezana na pilotno vrv, s pomočjo katere ju nato nadzorovano spravimo na drugo krajišče.

© 2022 SlackAlien