Mehanska prednost

Mehanska prednost je pomnožitev sile, ki jo dosežemo s preusmerjanjem vrvi ali traku, običajno preko škripcev. Mehanska prednost nam omogoča, da na eni strani sistema dosežemo večjo silo in manjši pomik, na drugi strani sistema pa manjšo silo in večji pomik. Princip s pridom izkoriščamo v napenjalnih sistemih.

Mehansko prednost opredelimo z razmerjem: če imamo, na primer, škripčevje z mehansko prednostjo 5:1, to pomeni, da bomo z vlečenjem prostega konca vrvi s silo 1 kN ustvarili silo 5 kN na drugem koncu škripčevja. Razmerje pomikov pa je ravno obratno: za pomik škripčevja za 1 m na mestu, kjer je sila večja, bomo morali iz sistema povleči 5 m vrvi na koncu, na katerem je sila manjša.

© 2022 SlackAlien