Največja delovna obremenitev

Največja delovna obremenitev (krajšava WLL, angl. working load limit) je podatek, ki ga navede proizvajalec opreme, in podaja silo, ki je ob redni uporabi opreme ne smemo preseči, če ne želimo dolgoročno poslabšati zanesljivosti izdelka. Oprema, ki je bila med uporabo izpostavljena obremenitvam nad WLL, se lahko poruši pri sili, manjši od minimalne porušne sile (MBS), ki jo navaja proizvajalec.

V pomanjkanju podatka o WLL lahko slednjega približno ocenimo iz MBS, in sicer tako, da MBS delimo z izbranim varnostnim razmerjem. Uveljavljen industrijski standard za ta namen je varnostno razmerje 5. Če imamo, na primer, kos opreme, za katerega je podana minimalna porušna sila 30 kN, največja delovna obremenitev pa ni navedena, lahko ob upoštevanju varnostnega faktorja 5 ocenimo, da slednja znaša okoli 6 kN.

© 2022 SlackAlien