Skupna točka

Skupna točka je mesto v sidrišču, iz katerega se obremenitev porazdeli po posamičnih sidriščnih točkah. Na eni strani so v skupno točko speljani vsi povezovalni elementi (vrvi, zanke) s sidriščnih točk, na drugi pa sta pripeta trakova visokice. Osrednji vezni člen skupne točke je običajno škopec. Povezave s sidriščnih točk se lahko bodisi samo speljane skozi vezni člen bodisi so pred njim zavozlane v jebeno velik vozel. Oba pristopa imata svoje prednosti in slabosti. Pristop z gibljivimi vpetjem omogoča, da zanke in/ali vrvi drsijo skozi vezni člen in s tem omogočajo določeno mero samodejnega porazdeljevanja sile. Jebeno velik vozel takšnega prerazporejanja ne omogoča, prepreči pa možnost sunkovitih obremenitev v primeru odpovedi ene od sidriščnih točk in s tem verižno odpoved sidrišča.

© 2022 SlackAlien